De 4 personligheder der bestemmer din indkomst

Der er ikke noget tilfældigt i hvor mange penge, du kommer til at tjene i dit liv. Det bestemmes meget præcist af hvilken personlighedstype du er.

Tror du ikke på det? Så læs lige denne korte artikel om sagen. Du vil med garanti kunne genkende dig selv i en af de fire typer. Det gode er, at du forhåbentligt får ideer til hvordan du skifter type. Hvis du vil…

Personlighedstyperne er inspireret af Robert Kiyosaki og hans Cash Flow Quadrant. Det vigtigste at forstå er, at hvis du vil ændre din indkomsttype må du først ændre dine værdier…

1. Lønmodtageren
Den typiske lønmodtager har tryghed og sikkerhed som grundlæggende værdier. Derfor er ansættelsesvilkår, anciennitet og sikre løntrin vigtige for ham, og han bytter gerne muligheden for en højere løn gennem f.eks. en bonusordning, med en god pensionsordning.

Hans behov for tryghed er på den måde både hans bedste ven og værste fjende. Den giver ham stabilitet i dagligdagen og fast indkomst hele livet, men den vil også hindre ham i at tage chancer eller gøre noget vildt. Derfor kommer han nok aldrig til at tjene voldsomt mange penge.

Den selvstændige erhvervsdrivende
Den typiske selvstændige har selvgjort er velgjort og kontrol som grundlæggende værdi. Han vil hellere gøre tingene selv, for så er han sikker på at det bliver gjort ordentligt. På denne måde definerer han et bestemt loft over sin indkomst, for der er grænser for hvor mange timer, han kan arbejde i døgnet.

Selvgjort er velgjort er også et tveægget sværd, for på den ene side giver det ham fuld kontrol over kvaliteten af det han laver, men på den anden side opstår der en ligning der hedder ‘Jo mere succes, jo mere arbejde’ og fordi han ikke er god til at delegere, som virksomhedsejeren er det, ender han ofte med at slide sig selv op – og heller ikke særlig mange penge.

På en måde er der ikke den store forskel på at være lønmodtager og på at være selvstændig! De bytter begge deres tid for penge og fordi der kun er et vist antal timer i døgnet, vil deres indtægt altid være begrænset. Man kan sige at lønmodtageren HAR et job, mens den selvstændige EJER et job.

Virksomhedsejeren
Den typiske virksomhedsejer har systemer og synergi som grundlæggende værdier. Han vil hellere ansætte mennesker, der er dygtigere end ham selv og delegere arbejdet til dem, end selv at gøre det. Han tænker i systemer og lader mennesker arbejde for ham. På denne måde er der principielt intet loft over hans indkomst.

Selvom denne tankegang i produktivitet er lønmodtagerens og den selvstændiges langt overlegen, så er ulempen at det kan tage laaang tid at opbygge en virksomhed, der er så systematiseret at man ikke længere behøver at arbejde voldsomt meget. Det er i denne kategori vi finder en lang række ustyrligt rige mennesker.

Investoren
Den typiske investor har frihed og is i maven som grundlæggende værdier, og målet er at lade pengene arbejde for sig. Dette er den ultimative delegering, for investoren arbejder kun med materiel energi i sin reneste form – penge. Der er absolut ikke noget loft over indtjeningsmulighederne og det er nok her du finder de allerigeste.

Den største ulempe ved at være investor er, at det kræver vis formue (stor) for at for at kunne arbejde effektivt med det. Mange vælger derfor at geare deres investeringer hvilket, som vi har set det sidste halve års tid, kan være meget risikabelt. Dog kan den rette viden og de rigtige strategier fjerne det meste af risikoen.

Ligesom lønmodtageren og den selvstændige har noget tilfælles, har også virksomhedsejeren og investoren noget til fælles. De har nemlig en helt anden og langt mere interessant ligning kørende: ‘Jo mere succes, jo mindre arbejde!’ Jo dygtigere de bliver til deres respektive fag – ledelse og investering – jo mere overflødige bliver de, og jo mindre behøver de at være tilstede for at tingene fungerer.

De fire typer kan både ses som noget statisk – noget man er hele livet som en slags identitet, eller som en personlig udviklingsproces hvor man starter som lønmodtager og gradvis bliver investor, eller man starter som selvstændig og lærer gradvis at tænke i systemer og delegering.

Hvad kunne være dine personlige opgaver for at komme videre? Er du lønmodtager ville det måske være en idé at arbejde på at kombinere trygheden med lidt risikovillighed. Er du selvstændig vil det måske være en god idé at begynde at tænke i systemer og delegering. Husk på at intet er statisk af natur! Alt kan forandres hvis man vil…

Hvad mener du? Kender du Robert Kiyosaki eller har du gjort dig nogle af disse tanker selv? Skriv en kommentar…


Tilmeld dig mit månedlige velstandsbrev her og få E-bogen '7 Trin til Økonomisk Frihed' tilsendt med det samme:

Om Andersen

Ekstraindkomst, fuld indkomst eller millionindkomst: Jeg hjælper mennesker med at starte en risikofri hjemmebaseret virksomhed op og køre den til succes ved hjælp af 'svedkapital' i stedet for bankens penge. Klik her for at se mere.

Comments

  1. Tak for en god artikel. 🙂

    Der er ingen tvivl om at der er noget om snakken. Man kunne godt inddele i flere grupper, men jeg tror såmænd de 4 nok grundlæggende beskriver de mest normale typer.

    Fortsæt det gode arbejde. God weekend. 🙂

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.